Retningslinjer

Generelt bør vi alle sammen have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og at blive hjemme selv ved milde symptomer.


Gode råd til foreningerne til træning og kamp:


Husk at spritte af før og efter træning / kamp

Sig tak for kampen med albuen eller foden

Vent med at gå ind i hallen til dem før har forladt den

Bliv hjemme ved symptomer på corona

Sørg for regelmæssig udluftning i hallen


Kontakt jeres holdleder/træner, hvis I er i tvivl ift. en kamp eller et stævne. Og skriv til bestyrelsen hvis I har spørgsmål til de generelle anbefalinger.


Venlig hilsen Bestyrelsen