Holdleder

Som klub kan vi ikke undvære hjælp fra spillere, forældre og venner af klubben til det frivillige arbejde, som er helt afgørende for at klubben fungerer både socialt og spillemæssigt.

En af de vigtige poster er holdlederen, og holdlederen er lidt populært sagt: limen, der holder sammen på holdets spillere, forældre og træner og sørger for, at det praktiske og det sociale omkring holdet fungerer.

Det er en meget givtig opgave at være holdleder, hvor man får mange gode oplevelser med sit barn og resten af holdet.

Nedenfor følger nogle af de opgaver, som hører til holdlederopgaven i Virum Basketball Klub:

  • Sikre koordinering af numre på spillertrøjer og evt. fællesindkøb af spillerdragter hos Sportifyed, hvor klubbens spillertøj købes. Link til Vipers shoppen er her: https://vipers.sportyfied.com/da
  • Oprette kampe i holdsport. Kampe lægges i holdsport kalenderen, når der modtages information om disse fra klubbens Turneringsansvarlige. Holdlederen følger op på tilmeldinger til kampene, så man er sikker på, at holdet har nok spillere til de enkelte kampe.
  • Afhængig af årgangen arrangere transport til udekampene via holdsport.dk (der er som regel mange forældre, der gerne vil køre). 
  • Koordinere tilmelding til klub-arrangementer som fx basket camps, sommer- og juleafslutning m.v.
  • Ved Grand Prix stævner på hjemmebane på Virum Gymnasium evt. koordinere en bod med salg af boller, kager, frugt, kaffe, te og juicebrikker, hvor overskuddet går til en holdkasse, der kan betale for en pizzaaften eller anden hyggelig fælles oplevelse for spillerne. Hvis Grand Prix stævnet afholdes i Virum Hallen, er det kun tilladt at have en bod, hvis cafeteriet i Virum Hallen ikke har åbent. 
  • Sammen med træneren sikre, at der er bemanding ved dommerbordet (og styr på dommerbordskasser) samt dommere til hjemmestævner/kampe. Klubben råder over 4 dommerbordskasser, som forefindes i et aflåst skab i Virum Hallen. Alle trænere har nøgler til dette skab.
  • Sikre, at de personer, der sidder ved dommerbordet har den fornødne viden og erfaring til at udføre opgaven, herunder viden omkring protokolføring. Holdleder kan evt. sørge for, at der afholdes et kursus i håndtering af dommerbordet for forældre-gruppen, som typisk vil være dem, der varetager denne opgave. Træneren vil kunne afholde et sådant kursus. 
  • Sikre at der sker indberetning af kampresultater (kampe spillet på hjemmebane). Dette skal ske umiddelbart efter en kamp er blevet spillet – og senest samme dag! Indberetning sker http://www.basket.dk/Kampe-og-resultater. Der kræves ikke login, men kun at man kender kampnummeret som man finder på dbbf.dk.
  • Sørge for at der bliver taget godt imod nye medlemmer, og at det nye medlem/forældre får lidt information om holdet og andre praktiske ting. Sikre opfølgning på, at nye medlemmer melder sig ind efter de 3 gratis prøvetimer. At gå til basket i Virum er ikke kun en aktivitet i vores haller, men det er ligeså vigtigt at holdet socialt har det fint. En holdleder bør derfor også være initiativ tager til at lave sociale arrangementer 


HOLDLEDERENS ROLLE_August 2021.pdf