Corona retningslinjer

Corona Retningslinjer

Det er vigtigt, at vi alle overholder de corona retningslinjer, som fremgår af denne side, og at vi står sammen om det.


Hvis vi ikke overholder retningslinjerne, risikerer vi, at hallerne lukker ned. 

Retningslinjerne gælder indtil videre.


Alle foreninger, hvis medlemmer har deres daglige gang i hallerne, har aftalt, at uheldige eller utrygge situationer rapporteres til relevante formand, som derefter vurderer det videre forløb.


Overholdes corona retningslinjerne ikke, kan man risikere bortvisning fra hallen. 

 

Vi håber på denne måde at undgå at komme i den situation, at vi må lukke helt eller delvist ned for vores klubaktiviteter.

Bestyrelsen

Oktober 2020

 

Generelt

For vores seniorhold gælder et forsamlingsforbud på 10 personer, mens forsamlingsforbuddet er 50 personer for vores ungdomshold (op til 21 år). Det gælder både for træning og kampe. De gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. De specifikke regler for træning hhv. kamp kan dog betyde, at man skal være færre i hallen.

 

Alle skal bære mundbind på vej ind og ud af hallerne, og når man ikke er i gang med træning eller kamp - børn under 12 år er dog undtaget fra denne regel. I forbindelse med selve træningen eller kampe er trænere og spillere undtaget fra kravet om mundbind. Holdledere og dommerbord skal bære mundbind.

 

Man må ikke komme i hallen, hvis man føler sig utilpas og har symptomer såsom feber, hoste, ondt i halsen eller andet.

 

Når man kommer i hallen, spritter man straks hænderne af lige inden for indgangen. 

 

Undgå at ”klumpe” sammen og husk at holde afstand. Mind gerne andre om det på en god og ordentlig måde - du skal ikke være ”politi”, men vi skal alle hjælpe til med at passe på hinanden.


Træning

Alle skal have håndsprit med i tasken.  Alle skal spritte hænder af før træning, i pauser under træningen og efter træning.

 

Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Aktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, men skal forsøges begrænses mest muligt.

 

Træning afvikles uden tilskuere i hallen, dvs. ingen forældre eller andre tilskuere.  Kun de personer, som er direkte nødvendige for afvikling af træningen, må befinde sig i hallen. 

 

Børn skal afleveres og hentes ude foran hallen.

 

Hold skal afslutte deres træning 5 minutter før tid, så de er helt ude af hallen, når deres træningstid slutter. Det er trænerens ansvar, at alle spillere er ude til tiden. Man skal tage hjem umiddelbart efter endt træning.

 

Hold, der skal starte træning, skal tidligst komme 5 minutter før træningsstart og skal vente uden for hallen (hvad ”uden for” betyder, afhænger af den enkelte hal, se nedenfor), indtil deres træning starter OG det andet hold har forladt hallen. Træneren skal sikre, at hallen er helt fri, inden de går ind i hallen. Husk at holde afstand, når der ventes.

 

Virumhallen

 

VH1:

 • Hold skal forlade hallen af den bagerste dør (længst væk fra forhallen) og gå gennem gangen til forhallen.
 • Hold, der skal starte træning, skal vente foran døren i forhallen.

 

VH2:

 • Der er kun én dør ind til hallen, og hold skal forlade hallen af denne dør og holde til højre i gangen, når de forlader hallen.
 • Hold, der skal starte træning, skal vente i det markerede område i højre side af gangen ned til hallen.

 

Virum Gymnasium:

 

 • Der er kun én dør ind til hallen, og hold skal forlade hallen af denne dør og holde til højre i forområdet, når de forlader hallen.
 • Hold, der skal starte træning, skal vente helt udenfor i det fri, dvs. at de ikke må opholde sig forområdet.

 

Virum Skole:

 

 • Der er to indgange til både den store hal og Festsalen. Hold skal forlade hallerne af den venstre dør (set inde fra hallen) i begge haller.
 • Hold, der skal starte træning i den store hal, må vente til venstre for den venstre dør (set ude fra), dvs. ved døren ud til skolegården.
 • Hold, der skal starte træning i Festsalen, må sidde og vente på de store trappe-kasser i foyeren.

 

Spillere må ikke opholde sig i hallen, medmindre deres eget hold træner eller skal spille kamp.

 

Hvis der skal holdes spillermøde efter træning eller kamp, skal det ske uden for hallen, når det næste hold er gået ind.

Kampe

Alle kampe afvikles uden tilskuere! Kun de personer, som er direkte nødvendige for afvikling af kampen, må befinde sig i hallen.  

Konkret i forhold til de forskellige typer af kampe og stævner betyder det følgende:

 • Ved enkeltstående ungdomskampe: Et hold (spillere, trænere, holdledere og evt. chauffører) må bestå af max 15 personer, heraf max 5 voksne. Alle skal opholde sig i bænkområdet for holdet.


 • Ved 3-holds GP stævner: Et hold (spillere, trænere, holdledere og evt. chauffører) må bestå af max 13 personer, heraf max 4 voksne. Alle skal opholde sig i bænkområdet for holdet.
 • Ved 4-holds GP stævner: Et hold (spillere, trænere, holdledere og evt. chauffører) må bestå af max 10 personer, heraf max 3 voksne. Alle skal opholde sig i bænkområdet for holdet.

Kun trænere og spillere må fravige kravet om mundbind i forbindelse med en kamp. Holdledere og dommerbord skal således have mundbind på. 

 

Det er trænerens og holdlederens ansvar at give modstanderholdet besked herom via MVP App i god tid op til kampen.

 

Det er også trænerens og holdlederens ansvar at sikre, at forbuddet mod tilskuere overholdes på selve kampdagen.

 

I skabet med dommerbordskasser ligger gule ”Corona-vagt” veste, som vi har fået af kommunen, og som skal anvendes ved kampe. De skal lægges tilbage i skabet efter endt brug.

 

Spillere skal møde omklædte op til kamp.

 

Som minimum skal der være en håndsprit pr. hold (placeres ved spillerbænken), samt en håndsprit til officials og dommere ved dommerbordet.

 

Spillerne skal spritte hænder af inden de skiftes ind, samt før kampen starter. Bolden behøves ikke afsprittes.

 

Efter kamp siger man ”tak for kamp” ved enten (i) at give albue eller (ii) at holdene står over for hinanden og takker for en god kamp. Det vil sige, at vi ikke siger ”tak for kamp” ved at give hånd som før corona.

 

Der henvises i øvrigt til Dansk Basketball Forbunds COVID19 retningslinjer, som skal respekteres

https://www.basket.dk/Corona-Retningslinjer