Senior Damer

Prøvetræning og kontingent
Prøvetræning

Der er mulighed for tre prøvetræninger på et hold, inden man melder sig ind.

 

Er du interesseret i at komme til prøvetræning, så kontakt holdets holdleder og aftal, hvornår du kan komme til prøvetræning. 


Kontingent

Kontingentet for dette hold er DKK 950 halvårligt.

 

Kontingentet betales halvårligt forud og forfalder til betaling i januar og august. 

 

Sker indmeldelsen efter 1. maj i forårssæsonen og efter 1. november i efterårssæsonen, betales 50% af halvårskontingent for den pågældende sæson.

 

Manglende rettidig betaling af kontingent kan medføre sletning fra klubben, se klubbens vedtægter herom.  

 

Spørgsmål vedrørende kontingent og betaling heraf skal sendes på email til kasserer@virum-basket.dk